2018/11 Udržitelnost

Pokud budeš vědět již teď, to co normálně zjistíš až za několik hodin nebo dní – zohledníš to ve svém aktuálním konání?

Tato studie porovnává logistické vlivy zákaznických potřeb, které jsou uspokojovány v reálném čase s minimalizováním veškerých procesních časů,  proti tradičnímu způsobem řízení.

Veškeré administrativní, výrobní a logistické procesy jsou plynulé a potřebné zdroje zredukované o 50%. Analyzovali jsme tuto proměnu a přínosy které zhodnotila.

MDPI – Sustainability článek:

Sustainable Logistics Management in the 21st Century Requires Wholeness Systems Thinking

„Udržitelné logistické řízení v 21. století vyžaduje celostní systémové myšlení“