Kanban bez limitů a hranic

Doposud největším milníkem pro IKS e-kanban, bylo jeho kompletní překódování a transformace všech funkcí do CLOUD.
Většina světových společností se snaží globalizovat. Menší společnosti jsou skupovány těmi velkými a jejich vedení je centralizované do robustních podnikových systémů. Denní operativa a uživatelé jsou svázáni nekonečnými byrokratickými a schvalovacím pravidly.

IKS CLOUD

IKS Cloud může pomoci vedení společnosti i koncovým uživatelům. IKS cloud vyžaduje pouze jednu centrální instalaci s jedním integračním mostem a jednou IT správou. Každá ze sesterských společností je samostatná a pružná ve svých IKS nastaveních, procesních tocích, štítcích i jazycích. Dceřiné společnosti si mohou dodávat navzájem v cyklických závozech a zefektivnit vlastní tok a dopravu. 

Dodavatelské sdílení v CLOUD

Dodavatelé mohou podporovat několik dceřiných společností svého zákazníka stejným kanbanovým standardem a dodávat své zboží v minimálním množství přímými cyklickými závozy nebo dodávkami do konsignačních skladů / centrálních distribucí. Dynamické zobrazení reálné potřeby zákazníků může nahradit většinu papírového plánování.

Při integrování do podnikových systémů je kanbanové ID unikátním klíčem všech transakcí, které slouží jako identifikace i v digitálním prostředí. Je dodavatelskou objednávkou, avízem o dodání, číslem příjmu, fakturou dodavatele, skladovým přesunem, výrobní zakázkou, expedičním příkazem, objednávkou dopravy, prodejní objednávkou i zákaznickou fakturou. I zákaznicky specifické informace se mohou do IKS vkládat v průběhu transakcí a stát se tak součástí historie kanbanového ID v Cloud.

Jediný papír nebo fyzická identifikace, která by měla zůstat zachována, je fyzické označení materiálu – kanbanové jednotky, aby uživatelé danou položku nikdy nezaměnili!

Jaké jsou vaše vnitropodnikové vztahy, vzájemně spolupracujete nebo jste si konkurenty?

Vždy se ptám svých zákazníků na úroveň servisu vnitropodnikových dodávek, jakou úroveň služeb dostávají a jakou poskytují? Jaký vliv mají vnitropodnikové komponenty na celkovou hodnotu zásob a jaká hodnota je na skladu hotových výrobků? A výsledek je kolem 80% úrovně servisu s obrovskou příležitostí ke zlepšení!

IKS e-Kanban vnitropodnikový CLOUD je jediný absolutně ŠTÍHLÝ a BEZPAPÍROVÝ proces na trhu s včasností dodávek 99%+!

Vnitřní struktura IKS je plně kompatibilní s logikou nastavení struktury globálních podnikových systémů, včetně bezpečnostních a uživatelských ochran.
Každý závod používá vlastní data, která nejsou viditelná pro jiné závody. Kanbanové smyčky jsou řízeny lokálními týmy, což platí i pro interní a výrobní kanbanové smyčky.

Mohu vám pomoci nadefinovat integrační koncept, abyste získali optimální nastavení přesnosti dat a spokojenosti všech uživatelů včetně finanční účtárny. IKS automatizované záznamy do podnikových systémů fungují pomocí exportu a importu dat. Dostáváte nástroj k odstranění veškerého papírování, ručního zadávání, překlepů při zadávání, čekání na uživatele a i jejich zastupitelnost.

Úplný potenciál IKS Cloud právě objevujeme a Vy se k nám můžete připojit!