Vzdělávání a projektové vedení

Zkušenosti zábavně a s nadšením

Také dnes spousta lidí a společností hledá, směr a způsob jakým zahájit cestu ke štíhlosti. Nebo ztratili svou motivaci? Dokonce i když vaše procesy úspěšně fungují, ale chtějí se neustále zlepšovat. 

Možná používáte klasický manuální kanban a chtěli byste si zahrát IKS ekanbanovou hru, abyste si osobně zažili sílu IKS ekanbanu pro celostní řízení materiálového toku s měřitelným zlepšením o 20-50%. Nebo byste se chtěli dozvědět více o vizuálních bezpapírových transakcích zjednodušující práci uživatelům.

Zaregistrujte se na některé z našich školení nebo požádejte o konkrétní nabídku v češtině nebo angličtině.

Chcete zlepšit svůj stávající proces nebo zavést e-Kanbanový systém, zavolejte mi. Hledáte-li průvodce na cestě ke štíhlosti. S radostí Vám pomůžeme!

Náš tip kde začít?

Akceptování technik štíhlého myšlení a neustálého zlepšování pochází z vnitřních emočních pocitů.

Představte si, že na vašem pracovišti jsou všichni slepí!
Jaké podmínky jsme jim připravili?
Je tam vše bezpečné a bezpečně uložené?
Je sdílené prostředí intuitivní a uspořádané?
Jak máme zajištěno, že nezaměníte například barvu fixu, když tvarem jsou všechny fixy stejné a používá je několik lidí současně?
Kolik času a energie nás stojí tyto malé drobnosti?

Zkuste si zavázat oči, nastavte si standard a pusťte k sobě děti…
Pravděpodobně si také hluboko uvnitř uvědomíte, že fixování standardů má smysl a zjistíte, že vaše pracovní prostředí je jedno veliké hřiště plné dětí!

Tyto neefektivní detaily postihují také kancelářskou práci.
Jak máte je uložena data, výkresy a komunikaci se zákazníky a dodavateli?
Musíte je hledat? Máte aktuální standardy, které dodržujete a uživatelé jsou zastupitelní?

V dnešních dnech jsme svědky vysoké fluktuace zaměstnanců a tím i postupné ztrátě firemních zkušeností. Nestíháme obnovovat a zaškolovat nové členy týmu, což v konečném důsledku může způsobit propadající úroveň servisu našim koncovým zákazníkům!

Využití štíhlých principů je ve všech oblastech našeho denního života, nejen v automobilovém průmyslu jak je plošně prezentováno.

Jsme tu pro Vás!

Doporučujeme Vám, aby jste se nechali inspirovat i na dalších stránkách, které jsou plné praktických příkladů.

manufactus Certifikace

Rádi bychom vybudovali komunitu IKS ekanbanových uživatelů, kterým chceme umožnit sdílení osobních znalostí a zkušeností. Tato školení mohou být poskytnuta jako nezávislé nebo jako součást logistického / kanbanového projektu.
Certifikované znalosti jsou garantovány společností manufactus GmbH.

LEAN – Štíhlost

Projekty Manuálního Kanbanu
Kalkulování Kanbanů
Školení celostně řízených dodavatelských toků
Specifické zlepšovací projekty logistických toků našich zákazníků
Audit současného procesu, analyzování příležitostí, zlepšení a nastaveni nových standardů proškolenou osobou
Časový plán – individuální dohoda / harmonogram

Kurzy na míru se zaměřením na konkrétní problémy společnosti

Potřebujete interní školení připravené z detailů a potřeb vaší společnosti? Pak bychom vám velmi rádi připravili Kurz na míru, který sestavíme a organizačně zajistíme zcela podle vašich představ. Cílem je vždy zvyšování konkurenceschopnosti, udržitelnosti a prosperity našich zákazníků.

Vzdělávání pro IKS zákazníky

Pokud již IKS e-Kanban používáte, má smysl být informován a čas od času vyladit si stávající procesy. IKS ekanbanový software se neustále rozvíjí o nové funkce a detaily, proto je velice důležité, aby jste zůstali stále v obraze a neustále zvyšovali náskok před vaší konkurencí.
Pro naše certifikované IKS administrátory máme speciální komunitu, prostřednictvím které si mohou napřímo sdílet své praktické zkušenosti s IKS.

IKS úroveň 1 – IKS WEB Uživatel

Základní uživatelské znalosti IKS systému
Štíhlé a kanbanové principy
IKS moduly
Kanbanová kalkulace a IKS hladiny
IKS transakce a analýzy
Časový plán – 2 dny po 8 hodinách

IKS úroveň 2 – IKS Kanbanový Trenér

Pokročilé zkušenosti všech IKS Kanbanových modulů a školitel koncových uživatelů. Tento certifikát opravňuje ke členství v IKS Admin komunitě

Udržovat a rozrůstat denní kanbanové transakce
Podpora IKS uživatelů
Kalkulování kanbanových hladin
Tvoření celostního dodavatelského toku
Časový plán – 5 dní po 8 hodinách

IKS úroveň 3 – Celostní IKS Kanbanový Profesionál

IKS Administrátoři s minimálně 2 letou zkušeností se všemi IKS Kanbanovými moduly a integracemi do podnikových systémů. Tento certifikát opravňuje ke členství v IKS Admin komunitě.

Celostní Kanbanové toky a jejich rozšiřování
Navrhování struktury integrací do podnikových systémů
Časový plán – 2 roky IKS Admin + 5 dní po 8 hodinách

Veškerý čas musí mít praktické přínosy pro naše zákazníky!