Inspirace vhodná k následování

Udržitelnost zdrojů s e-kanban

S tlakem na globální udržitelností přírodních zdrojů se stále více zviditelňují přínosy celostního systémového myšlení, které je využíváno pro řízení dodavatelských řetězců. Plošně se začíná prosazovat důslednost na plýtvání, a to v každém detailu. Doposud bereme jako standard likvidaci potravin, kdy Evropské řetězce uvádějí až 1.5% z celkových tržeb. U léčiv dosahujeme až 4%. Zamyslete se nad veškerými zdroji spotřebovanými k realizaci těchto produktů, které nepotřebujeme anebo už nechceme …

Celostně řízený dodavatelský řetězec se snaží maximálně uspokojit své externí i interní zákazníky, a ne pouze maximalizovat své zisk. Nejúspěšnější společnosti ve svých oborech jako jsou Toyota, Apple, Zara dosahují několika násobně vyšší čistou ziskovost, než jejich konkurenti, díky tomu, že se snaží maximálně uspokojit své zákazníky 

inovativními produkty dodávanými plynulými a flexibilními dodavatelskými řetězci.

S pomocí štíhlých výrobních a dodavatelských procesů, kterými minimalizují celkové náklady a nezaměřují se pouze dílčí úspory v jednotlivostech.

 

Platí zde, čím větší hodnota pro zákazníka, tím vyšší zisk výrobní společnosti a ne naopak.

IKS e-kanban zoptimalizuje jeho průchod dle skutečných potřeb zákazníka, bez nadvýroby a zbytečného plýtvání zdroji.

Nevěříte? Přesvědčte se sami, že i z vašeho procesu IKS e-kanban odstraní nadvýrobu a plýtvání.

Průmysl 4.0

Toto téma je pro někoho obrovským strašákem, pro druhého velikou výzvou. Vždy jsou zde dvě strany mince, ale existuje i zlatá střední cesta.
Ani vynikající technologie a skvělí lidé nedokáží dosáhnout úspěchu, když jsou řízeni nefunkčním procesem.
Opravdu unikátním příkladem je výroba v automobilce Tesla, která vsadila vše na inovátorské využití robotizace a digitalizace při výrobě svých automobilů. Bohužel své zákazníky nebyla schopná uspokojit ani po dvou letech od složení zálohy na vůz Tesla Model 3. Je zde mnoho příčin od nedokonalých procesních a výrobních toků, až po chybějící mechaniky nastavující roboty.

Dalším výsledkem Průmysl 4.0 je sbírání a kumulování obrovské spousty dat z výrobních zařízení. Při následném analyzování mnoha drobných detailů se ztrácí celostní pohled nad kompletním procesem a náročné je i rozlišení dat důležitých od nepodstatných.
Nikdy bychom neměli ztratit základní důvod proč existuje naše společnost, kdo je naším zákazníkem a je ochoten zaplatit za naše výrobky a služby. Vždy je to náš zákazník, který by měl být motivací pro inovace a cílení veškerých zdrojů k jeho uspokojení.
Kompletní logika IKS e-kanbanu je naprosto cíleně zaměřena na potřebu zákazníka a odstranění veškerého plýtvání v plánování práce a předávání informací. Díky své on-line vizualizaci sdíleného prostředí budou vaše procesy, technologie i lidé propojeny a vaše společnost získá celostní přehled nad všemi aktivitami, které bude cíleně optimalizovat.

S IKS získáte k vašim technologiím i excelentně řízený proces Průmysl 4.0

Zdravotnictví s e-kanbanem

Využití tahových principů ve zdravotnictví je velikým trendem ve Spojených státech a západní Evropě.
Zdravotnictví je velice finančně náročný obor, který má velice drahé zdroje a většina materiálu podléhá expiraci. I u nás dochází ke stárnutí obyvatel a udržitelnost zdravotní péče bude velice náročná.

Uvádíme dva hlavní příklady využívání kanbanu ve zdravotnictví.
Prvním je udržování stabilní zásoby zdravotnického materiálu a léčiv (prádelna i příprava jídel). Nejde o omezení dostupnosti, ale zprůhlednění zastarávání po vyfasování na oddělení či ordinaci. Jedním pohledem zjistíte, který materiál se blíží expiraci a včasně jej můžete přesměrovat na pracoviště s vyšší spotřebou.

Při optimalizaci tahovým principem se může objem financí vázaných v tomto zdravotním materiálu zredukovat až o 60%.

Druhým příkladem je sterilizace a příprava operačních nástrojů, které jsou připraveny ve standardizovaných sadách k okamžitému použití. Už nikdy nebude velice drahý operatér čekat na sestřičku, až připraví všechny nástroje. Nezaskočí je náhlá událost, vyžadující okamžitý operační zásah nebo případné doplnění potřebných operačních nástrojů.
Vždy se do kanbanu zařadí služba nebo servis s pravidelnou spotřebou, tak aby plynulá dostupnost podpořila práci lékaře a minimalizovala plýtvání jeho časem stráveným čekáním.

IKS e-kanban může usnadnit přechod zdravotnictví na štíhlou cestu a dosáhnout výraznějších úspor, než je tomu v průmyslu!

Zásoby a prostor

Zaměstnanci

100% včas

Bez papírů

Transport

Neustálé zlepšování

IT integrace