IKS_Smart_Factory_header

IKS SMART FACTORY

Jedna cesta pro uživatele, procesy, podnikové systémy i SMART prvky.

 

Jak moc je digitalizovaná vaše společnost? Máte tato digitální prostředí vzájemně propojená?

Naši zákazníci nás podporují abychom jejich technologie a procesy pospojovali v jednom prostředí, online a to kdekoli na světě.

Je konec překlepům, papírování, časovým prodlevám a plýtvání zdroji.

 

SMART prvky pro koncové uživatele

Pick-by/to-light

Chytrá tlačítka jsou určena k rychlému vychystávání a nebo ukládání materiálu. Napomáhájí zrychlenému vyhledání lokace s uloženou položkou pomocí rozsvícených diod a pomocí tlačítka tuto transakci rovnou potvrdit. Transakce: vychystat z lokace, uložit na lokaci, potvrdit doání a potvrzení spotřeby.

E-LABELS

Pick-by-light elektronické regálové štítky až 7 barev displej, 7 barev LED světlo, velikost 4 až 30 cm, 2 transakční tlačítka. Pracují v rozmezí teplot -25°C/ +0°C /+40°C.

Displeje typu E-Ink a plnobarevný E-papír ve velikostech 33 až 121 cm k zobrazení například pracovních návodek, stav údržby/servisu nástrojů nebo zařízení.

IKS_e-shelf-labels
IKS_e-shelf-labels

Smart Glasses

Zjednodušené navigování na lokaci a zrychlení vychystávání a ukládání materiálu na koncovou lokaci. Na displeji chytrých brýlí uvidíte nezbytné informace, které vám usnadní pohyb po skladu a zefektivní výběr zboží včetně správného množství.

IKS_smart_glasses_Ayes
IKS_Ayes_logo

Skenovací rukavice

Smart rukavice jsou určené ke skenování, kdy uživatelům zůstávají volné ruce a klíčové informace přímo na hřbetě ruky. Uživatelské oprávnění je nastaveno přímo rukavici, která je spárována pomocí Bluetooth k počítači a internetu. Transakce: skenování dle pravomocí IKS.

SSW senzory

SSW bezdrátové senzory a tlačítka k předávání požadavku o doplnění a spotřebě ve spádových regálech i na otevřené výrobní ploše. Senzor na lokaci pro AGV transportní transakce k přivezení plné  i odvezení prázdné palety. Transakce: dodáno a i spotřebováno.

Váha a vzdálenost

Bezdrátové chytré senzorické prvky které materiál váží, odměřují vzdálenosti a mohou být i rozšířeny o měření teploty, vibrací a lokalizátory. Jsou určeny pro materiály v původních obalech s náročným odpočítáváním spotřeby jako jsou kapaliny v sudech, náviny klubek těsnění nebo odebírání po kusech. Infomace pro objednávku nebo znovu doplnění může být předána v průběhu spotřeby. Transakce: informace o aktuálním množství a spotřebě.

Digitalizace transportu

Globální monitorování zásilek a majetku

IKS_SONY_Visilion
IKS_SONY_Visilion

Plná viditelnost IKS nákladu, IKS balíku nebo jakéhokoli majetku v GLOBÁLNÍM pohybu. Tyto sledovače SONY Visilion představují nejmodernější technologii pro detekci polohy, teploty, vlhkosti, světla, otřesů a náklonů. (Monitorování klimatu, neoprávněné manipulace a otevření balíku nebo kontejneru, krádeže). Pro opětovné použití / dobíjení pomocí USB-C / IP67.

Externí Transport – Celostní řízení

IKS_Ringil
ERP_Systems

Bezpapírově v reálném čase je dnes možné i realizování přeprav. V momentě kdy je produkt připraven a je zadán požadavek na přepravu, můžete v IKS sledovat její status včetně GPS lokalizace. Pomůžeme vám optimalizovat transportní náklady, zkrátit transporní časy i kombinace tras a procesů (dodat přesný počet vratných obalů k dodavatelům a zpět dodání stejného počtu obalů s materiálem; nebo periodické milk-run dopravy z/na několik adres). Nechte se také inspirovat Ringilem a jeho inovativním přístupem k trasportní logistice.

Interní AGV transport – jednocestný

IKS_Enterprise_Systems
ERP_Systems

Plně automatizované přesuny materiálu mezi robotickými pracovišti a nebo smart lokacemi pomocí “AGV – automaticky navigované techniky”. 4IGV řešení zatím podporuje jednocestné pohyby z bodu A do bodu B včetně uložení do definované výšky. V IKS dochází k on-line synchronizaci AGV a “smart transakcí” formou transportních příkazů a vizualizuje se i jejich aktuální stav uživatelům.

Interní AGV transport – „milk-run“

IKS_Enterprise_Systems

Naším cílem je i plně automatizovaný rozvoz materiálu na několik po sobě jdoucích lokacích ve skladu nebo výrobě. Variantou jsou i poloautomatické vláčky, kdy vyskladní operátor a potvrdí odjezd na další lokaci v pořadí. Tento druh kombinovaných transportních příkazů pro milk-run vláčky již máme, ale hledáme partnera se kterým bychom tuto AGV integraci realizovali.

AGV milk-run

partnera hledáme

Vizualizace externích kanbanů

IKS_Enterprise_Systems

Využíváte několik dodavatelských kanbanů a chcete jednoduchou správu?

Umíme adoptovat, sjednotit a vizualizovat klon externího kanbanové nástroje včetně jejich kompletní správy a automatizované komunikace k původním kanbanovým správcům.

Konec Excelům, Accessům i emailům.

ERP_Systems

Systémy - ERP / MRP / MES / WMS

IKS_Enterprise_Systems
ERP_Systems

Integrovaný systém Kanban (IKS) je profesionální softwarový systém pro podporu celostních logistických procesů i tahového principu. IKS nenahrazuje žádný druh základních ERP/MRP podnikových systémů. Ale umíme propojit externí/interní klíčová data a transakce smart prvků, B2B EDI/MES/WMS, které dokážeme plně bezpapírově zrychlit a zautomatizovat jejich evidenci v ERP/MRP. 

IKS se stává jediným přímým komunikačním mostem podnikového systému se všemi vnějšími digitálními technologiemi, čímž je zajištěna i jejich snadná a nenákladná aktualizovatelnost.

Simulace toků a Digital Twin

IKS_SDZ_3Dsimulation
IKS_SDZ_3Dsimulation

SDZ GmbH a IKS e-kanban společné 3D virtuální modely jsou založeny na výpočtu IKS Simulátoru, který umožňuje vidět budoucí dopad na výsledky logistických procesů. V IKS Simulátoru můžete porovnat současné a budoucí procesy s následnou vizualizací ve 3D digitální animaci. Jako high-tech bonus můžete integrovat online IKS e-kanbanová data s těmito 3D logistickými animacemi a proměnit vaše digitální dvojče v živoucí kopii reálné situace.

Uživatelé a procesy

IKS_Enterprise_Systems

Sjednocená správa všech smart technologií je v zabezpečeném IKS admistrátorském prostředí. V IKS má i koncový logistický uživatel přehled jestli je osazená smart technologie v procesu plně funkční.

Toto sjednocené prostředí výrazně minimalizuje technickou podporu pro správu digitalizovaných technologií, zrychluje odhalení případných problémů a umožuje neprodlenou nápravu.

IKS_user

Kontaktujte nás pro prezentaci IKS Smart Factory řešení přímo ve vaší společnosti.