2019/03 článek JIS

Tématická příloha – Výrobní Logistika

Z obsahu přílohy:

– Logistické vláčky zvyšují efektivitu výrobních procesů
– (S)Potřeba robotů roste
– Doba návratnosti investice do automatizace se s rostoucími mzdami zkracuje

Just In Sequence 

Načas a ve správném pořadí, dodávky JIS bývají „hrou na ostří nože“ 

– Materiálové toky a řízený sklad ve výrobní logistice 
– LOGIMAT podtrhl trend digitální transformace