2020/06  článek Efektivní řízení zásob SL-187

Speciál Intralogistika a náš e-kanbanový příspěvek o celostním přístupu v řízení zásob 

„Podpora operativního rozhodování v reálném čase“

Dnešním očekáváním zákazníků je dodání ihned a na kliknutí. Cestou k úspěchu i ekonomické udržitelnosti je vzájemná spolupráce, bezpapírové sdílení informací a propojování podnikových systémů, které budou podporovat operativní rozhodování v reálném čase. Funkčním řešením je držení správných zásob, které jsme schopni velice rychle a pružně doplnit. Eliminování času potřebného na komunikaci a plánování nám pomůže dosáhnout přesnější a včasné informace o zákaznických spotřebách, na něž můžeme okamžitě reagovat s minimem potřebných zdrojů.

říídit zásoby zdroje finance IKS e-kanban

Řídit zásoby správně versus řízení správných zásob

„Většinou se věnujeme řešení důsledků, ale opomíjíme odstraňování příčin, proč vůbec máme takové skladové zásoby. Je obrovský rozdíl, jestli se řídí zásoby správně, nebo řídíme správné zásoby,“ zdůrazňuje Venuše Dolejšová, která se ve společnosti manufactus zaměřuje na kanban a logistické toky. Jak uvádí dále, na základě jejích zkušeností i ze zákaznických projektů se opakovaně potvrzuje, že 4 % až 6 % zásob se nikdy nepoužije a dalších zhruba 40 % tvoří „nadzásoba“. Ta přitom není nutná, pokud se zásoby a procesy řídí pomocí tahových principů s předáním informací v reálném čase.

 

V konečném důsledku to nezřídka znamená, že i plně robotizovaný a automatizovaný skladový systém je neefektivně přetěžován transakcemi a skladovými pohyby zbytečných zásob. „Plně automatizované sklady jsou velice nákladnou investicí, u které vidím největší přínos z pohledu standardizace práce a podpory navazujícím procesům,“ doplňuje Venuše Dolejšová. Minimalizací času potřebného pro zaskladnění a vyskladnění je možné zafixovat rychlý průtok materiálu skladem, výrobou a distribucí.

 

Uplatňuje se celostní přístup

Tváří v tvář rostoucím nárokům i výzvám dnešní doby sílí tlak na změnu základního principu řízení firem z pohledu spolupráce a prosperity jako celku. Jde o nový trend definovaný jako „celostní logistika“, podotýká Venuše Dolejšová a uvedený pojem vysvětluje: „Doposud jsme vše rozdělovali do menších snadno řiditelných bloků, plnící své menší cíle bez ohledu na prosperitu celku. Celostní logistika vyžaduje skutečnou spolupráci všech účastníků logistického toku jako jeden celistvý organismus fungující dle taktu spotřeb zákazníka.“

 

Vše začíná ve vývoji produktů, tj. jaké materiály a technologie bude firma potřebovat. „Už zde si komplikujeme život jejich budoucím zdrojováním a proti riziku kapacitních problémů nebo unikátnosti se raději pojistíme vysokou zásobou. Následuje honba za nejnižší cenou komponent, která může zapříčinit objednávání ve velkém množství a na dlouhé vzdálenosti, které díky nepružnosti a možné nekvalitě vyžadují další extra polštář zásob,“ dodává Venuše Dolejšová.

 

Cílem obchodního týmu je co nejvíce prodat a odhadnout i budoucí očekávání zákazníků. Většina zákaznických objednávek je formou velkého prodeje s jednorázovým dodáním, kdy následuje jednorázová realizace prostřednictvím výroby a vyskladnění. „To je snad nejhorší kombinace, kdy dlouho kupíme zásoby hotových výrobků na skladě, současně jsme si zablokovali výrobní kapacitu a stali jsme se nepružnými vůči jiným zákazníkům. Navíc jsme vytvořili obrovský tlak na dodávky komponentů, pro které si pro jistotu udržujeme také vyšší skladové zásoby,“ pokračuje Venuše Dolejšová. Při kombinaci těchto „individuálně úspěšných“ situací nemá oddělení logistiky jinou možnost, než si pronajmout nebo rozšířit své sklady, které dovybaví nezbytnými zdroji.

 

Stávající logistické standardy jsou podle Venuše Dolejšové evolučně neudržitelné. V budoucnu bude nejdražší komoditou čas a pružnost reakce na změny zákaznických potřeb a trendů. Dnešní technologie a pokrytí internetem umožňují sdílení informací v reálném čase online. Bude docházet k propojování procesů mezi zákazníky a dodavateli, kteří budou spolupracovat na řízení společné zásoby a optimalizovat tento společný proces tak, aby zrychlili tok a minimalizovali potřebné zdroje.

řízení zásoby zdroje finance krize