Aktuální přehled plánovaných školení

 

Naše kurzy a workshopy jsou vhodné pro všechny pracovníky, kteří působí v rámci materiálových toků  společnosti a dodavatelských řetězců, ale jsou také vhodné pro manažery, zodpovědné za efektivní řízení firemních procesů.

Pokud by Vás jakékoli téma zaujalo, připravíme pro Vás individuální nabídku na realizaci přímo ve vaší společnosti s cílem optimalizace lokálních procesů.

Jednodenní kurz – 9 až 15 osob

Jednodenní kurz – 9 až 15 osob

Na základě vašich reakcí a požadavků nabízíme tato školení i přímo ve Vaší společnosti s možností zohlednění místních očekávání, nebo kombinace obsahu školení.

Předpokládaná cena na den (8 hodin) je 1200 EUR pro skupinu max. 15 osob + cestovní náhrady a vzdělávací materiály.

Mmůžete se domluvit i se společnostmi ve vašem okolí. V takovém případě budeme potřebovat objednávku od každé společnosti a fakturace proběhne poměrnou částí dle množství účastníků uvedených na objednávkách.

Cena školení v Aqua Palace pokrývá především náklady za pronájem + servis a při rezervaci termínu se musí uhradit 70% nevratné částky.

Místo konání, ubytování a parkování

 

Vzdělávací akce se zpravidla konají v prostorách kongresového centra

Aqua Palace
Pražská 137
Čestlice (Praha-východ)
www.aquapalacehotel.cz

Součástí kongresového centra Aqua Palace je k dispozici parkovací dům včetně možnosti ubytování na hotelu.

Přesné označení prostoru / sálu bude uvedeno v podrobných informacích, které účastníci obdrží před začátkem kurzu. U kurzů je možné dohodnout jejich uspořádání v prostorách objednatele a to i formou workshopu.

Objednání kurzů, platba a storno podmínky

Závaznou objednávku příslušné vzdělávací akce lze provést pouze písemně zasláním podepsané objednávky elektronicky (scan) na adresu contact@manufactus.com.

Po obdržení závazné objednávky bude objednateli a účastníkům zasláno potvrzení o rezervaci místa. Současně bude objednateli zaslána zálohová faktura.

Zálohová faktura je u Jedno-, či vícedenních kurzů splatná nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu. Nejpozději týden před začátkem vzdělávací akce obdrží účastníci podrobné informace k jejímu konání.

Manufactus GmbH si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit nebo přesunout datum konání z důvodů, které nemůže ovlivnit (náhlé onemocnění lektora, přerušení dodávky proudu, zásah vyšší moci). V případě zrušení akce bude zákazníkovi vrácena zaplacená částka. O konání kurzu je rozhodováno 2 týdny před jeho začátkem. Pokud se do této doby na kurz nepřihlásí minimální počet účastníků, bude kurz zrušen a všem objednatelům budou vráceny zaplacené zálohy, případně jim bude navržen jiný termín kurzu.