2022/01  ŠAVŠ Studentská vědecká konference 2022, Košice, Slovensko

Jsem hrdá na to, že se mohu podělit o úspěch naší akademické spolupráce s Vysokou školou Škoda Auto na Mezinárodní studentské vědecké konferenci 2022 v Košicích na Slovensku.

Náš společný projekt dodavatelsko-odběratelského toku  Martinem Jarošem studujícím Řízení mezinárodních dodavatelských řrtězců na ŠAVŠ.cz. Martin vyhrál „Cenu poroty“ v konkurenci 8x technických univerzit východní Evropy.

Bereme jako součást našeho poslání sdílet naše praktické zkušeností s mladou generací budoucích logistických profesionálů. 

Předmětem projektu byla digitalizace a standardizace úrovně zásob: Vyodnocení „Společnosti“ s následným návrhem řešení pro dosažení lepší efektivity dodavatelsko-odběratelského vztahu s vybranými dodavateli, včetně vyhodnocení přínosů. Hlavním zdrojem optimalizace je digitalizace dodávek dodavatelů formou IKS elektronické E-kanban aplikace. Získanými přínosy bylo snížení držených zásob u zákazníka, zlepšení komunikace s dodavateli, lepší přehled o materiálovém toku, snížení administrativních nákladů, digitalizace procesů, zlepšení efektivity, vizualizace zásob a úspora lidských zdrojů.

IKS e-kanban
IKS e-kanban
IKS e-kanban 2022

IKS e-kanban umožní kalkulaci a zafixování standardní zásoby, která jednoznačně zjednoduší kalkulaci nákladů za zásoby, sklady, pronájmy skladů. Standardní skladová zásoba může být kalkulována na dlouhou dobou a i vysokou hladinu, která podpoří nestabilní dodavatelské toky on-line proaktivním řízením.