2020/05  ŠAVŠ e-kanbanové cvičení v on-line výuce

Celostní logistický tok funkční za 30 minut s 20 globálními uživateli v ON-LINE výuce!
Spolupráce se studenty nám umožňuje realizovat nestandardní situace, které bychom s koncovými zákazníky netestovali.

Vždy se na studenty těším – netrpí profesní slepotou ani neochotou ke změně. A proto i naprosto virtuální logistické cvičení, které jsem situovali do prostředí distribuce zdravotních pomůcek pro Covid-19 bylo velice příjemné.

20 studentů sedících doma, kteří viděli IKS e-kanban poprvé v životě bylo schopno realizovat logistickou simulaci čtyř položek a jejich dodavatelských toků (výroba dodavatele > expedice > doprava > příjem zákazníkem > spotřeba). Tyto transakce prováděli pomocí kamer v mobilních telefonech a celou situaci sledovali v prostředí webové aplikace pro on-line výuku. Největším překvapením bylo, že jedna ze skupin začala samostatně fungovat již během prvních 30 minut od přihlášení do IKS e-kanbanové aplikace.

Jsem ráda, že toto nadšení je vzájemné a přínosné i pro novou generaci logistických specialistů.