2020/04 Pozor na výhledy a odložené objednávky

POZOR při znovu zahájení výroby a dodávek!!!

Věnujte této situaci maximální pozornost, protože Vás může velice rychle připravit o spoustu financí.
Většina společností používá ERP systémy, které pracují na základě plánovacích kalendářů pro každou jednotlivou položku.

Kde tato situace může nastat? V plánování interních nakupovaných anebo vyráběných položek, v objednávkách od zákazníků a navíc i příjmem EDI zpráv přímo do systému. Přehlédnutí této „unikátní situace“ si můžeme přidělat spoustu starostí.

Jedná se o historicky výjimečnou situaci, se kterou běžní uživatelé ani ERP systémy nepočítají.
Pohlídejte si svou operativu ať neplýtváte zdroji, protože ten nakumulovaný objem za dobu odstávky, který je vysčítán … teď najednou nikdo nespotřebuje!

Rozjezd ekonomiky bude pozvolný, takže nemusí dosahovat ani průměrnou spotřebu před Covid-19!