2018/10  LOG-IN 2018

Jsme se stali partnery Logistického fóra LOG-IN v Praze

Také jsme se spolupodíleli na ranní prezentaci případové studie Inovativního celostní systémové myšlení, které umožňuje v rámci zkoumaného logistického systému dosažení stejného výkonu s polovinou zdrojů. Což byla česká předpremiéra prezentování naší tříleté projektové spolupráce.

Prezentovaná případová studie z prostředí automotive prokazuje, že namísto technologických inovací maximalizujících výkon (minimalizujících náklady) jednotlivých částí a interakcí logistického systému, lze inovovat systémové myšlení (procesní inovace), zohledňující celistvou perspektivu v logistickém řízení. Celostní systémové myšlení definuje optimální (ne maximální) výkon jednotlivých částí a interakcí (vyžadující významně nižší potřebu celkových zdrojů) na základě sledování účelu zkoumaného systému. Účelem zkoumaného systému není zisk (minimální náklady), ale spokojený zákazník. Zisk je generován spokojenými zákazníky, ne naopak.