Kanbanové přínosy získané pomocí IKS e-kanbanu

Vizualizace procesů a jejich priority kanban principem v reálném čase je jedinou skutečně udržitelnou cestou pro přežití na dnešním internetovém GLOBÁLNÍM trhu. Jen díky těmto pokročilým technologiím, bylo možné realizovat vizuální nástroj IKS e-kanban, který je schopen globální on-line vizualizace operativních procesů.

S IKS e-kanbanem a jeho rozšířenými funkcemi napomáhá vytvoření udržitelného standardu pro řízení zdrojů a zásob s jejich optimalizací a neustálým zlepšování.

Náš životní styl se díky internetu velice zrychlil a smazal veškeré hranice v konkurenčním prostředí. Propojil výrobek či službu přímo s koncovým uživatelem, který ji chce mít okamžitě dostupnou na jedno kliknutí v mobilním telefonu. Trendy a zákaznické preference je možné změnit a ovlivnit během několika hodin nebo dnů, ale stávající plánovací systémy tak pružně nereagují.

Nejdůležitější změnou strategie společnosti je akceptování štíhlého principu a následování hlasu zákazníka. Základním princip je využívání všech zdrojů fungování stávajících podnikových systémů je 50 let staré a nepružné bez on-line vizualizace priorit vůči zákazníkům a zdrojům s zohledňující udržitelnost globálních zdrojů.

Proč přestává být stávající způsob řízení funkční:

  • Společnosti se globalizují a skupují své menší konkurenty
  • Vyhodnocování globálního hospodaření je požadováno s co nejmenším zpožděním z jednoho datového zdroje Globálního podnikového systému
  • Globální podnikový systém je velice robustní a je nežádoucí ho modifikovat z důvodu budoucích aktualizací. Tento systém je z důvodu snazší správy rozdělen do modulů, které jsou udržovány samostatnými týmy a zadaná data si moduly vzájemně předávají / přepočítávají se zpožděním pomocí nočních dávek.
  • Tento základní princip fungování znemožňuje pružné reakce na změny thu