2018/12 CLC 2018

Náš  logistický projekt byl prezentován na mezinárodním kongresu  Carpathian Logistics Congress 2018 v Praze

„COMPETITIVENESS OF SUSTAINABLE LOGISTICS MANAGEMENT IN 21ST CENTURY REQUIRES INNOVATION OF EFFECTIVENESS, NOT ONLY EFFICIENCY.“

Konkurenceschopnost udržitelného logistického procesu v 21. století požaduje především inovace efektivnosti a né pouze výkonnosti.

Tato studie prezentuje zlepšení kanbanového procesu. Poměřovali jsme výkonnost manuálního kanbanového procesu a replikovali do IKS e-kanbanového prostředí. Odstranili se veškeré časy sběru a předávání informací. Frekvence dodávek a spotřeb zůstala nezměněna. Průměrná obrátkovost kanbanové zásoby se zvýšila ze 48x na 72x ročně!